– bistår miljøbevisste medborgere i det grønne skiftet

Archive for the Uncategorized Category

Nordmenn overrasker matforskerne

nordmenn overrasker matforskerneI en ny rapport fra SIFO kommer det frem at stadig flere nordmenn dyrker litt av sin egen mat, jakter eller høster. Forsker Annechen Bugge skriver i forskningsrapporten “Overraskende stort uformelt matmarked” at det har vært en utbredt oppfatning om at det å dyrke, sanke, plukke, høste og fiske er noe stadig færre bruker tid på. SIFO-studier viser imidlertid at det har vært økende
interesse for mat fra norsk natur blant forbrukerne.

Fra 2008 til 2013 har forbruket av bær gått opp fra 1,8 kg per person til 4 kg.

45 % av husstandene i Norge har i løpet av de siste månedene dyrket egne urter i vinduskarm, på kjøkkenbenk eller i hage. 55 % har mottatt eller gitt bort egenproduserte matgaver, for eksempel bær,
syltetøy, fisk eller jaktutbytte i løpet av siste 12 måneder.

Like mange eller flere byfolk høster sopp som dem bosatt på landet.

Dette er gode nyheter i en tid hvor mesteparten av maten vi spiser blir importert fra utlandet (nesten 70 % når vi regner med dyrefôr). Denne maten blir som oftest produsert i enorme, miljøødeleggende monokulturer, gjerne der hvor regnskog er hugget ned for å få tilgang til fruktbar jord.

Løsningen er å produsere litt av egen mat, forbruke mindre og skape et drømmeliv med nærhet til naturen. Ved hjelp av permakultur kan vi klare dette, å skape et realistisk alternativ til det systemet som ødelegger jordkloden.

 

India øker utslippene

india øker utslippeneIndia vil rammes hardt av klimaendringene – men øker utslippene, melder Aftenposten. De siterer klimaforsker Trude Rauken på at India er villig til å gjøre noe med klimaet så lenge det ikke går ut over målet om å utrydde fattigdom.

India blir med dette et godt eksempel på at økonomisk vekst og naturvern er i et motsetningsforhold.

India er et land som har hatt stor økonomisk vekst gjennom mange år og de ser fordelene av å få opp levestandarden. Samtidig er det ingen land i verden som har flere fattige, og det er vanskelig for dem å slå et slag for grønt skifte når de strever med å dekke basisbehovene. De fattige som kjemper for tilværelsen i den eksisterende samfunnsstrukturen har ikke tid eller råd til å tenke på å bevare jorden til de neste generasjonene.

Vi sitter altså fast i en nedadgående spiral som gjør at verden blir verre og verre, arter dør ut og biologer advarer om kollapsende økosystemer i en slags dødens dominoeffekt. Vi kan ikke lenger tviholde på den logiske bristen om evig vekst, vi MÅ velge økologisk vekst fremfor økonomisk vekst!

Med permakultur kan indere som alle andre folkeslag dekke sine behov på en måte som er bra for naturen. I stedet tråkker de på gassen for å få opp forbruket og økonomisk vekst. I artikkelen i Aftenposten blir det hevdet at India må gå foran og kutte i utslippene. En mye større effekt vil det gi dersom de vestlige land velger bort forbrukersamfunnet til fordel for en evighetskultur hvor de dyrker litt av sin egen mat, er nærmere naturen og har mer tid til familien, hobbyer og det som er viktig for hver enkelt.

Les mer om motsetningsforholdet mellom økonomisk vekst og naturvern, og hvordan vi må prioritere riktig: http://permakulturdesign.no/permakultur/

Leste du denne?

  • "Har du PDC?"
    “Har du PDC?”
    PDC er det internasjonalt anerkjente 72-timerskurset, som står for Permaculture Design Certificate. Det er et sertifiseringskurs som gir deg rett til å bruke ordet permakultur om det...

Adresse

Postboks 51, 1318 Bekkestua
Tlf.: +47 938 36 163
eivindwb@gmail.com

Del linken

Ordet må spres, så send gjerne nettsidens link til noen du tror har interesse av det!

permakulturdesign.no